Polityka prywatności

KLAUZULA INFORMACYJNA W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM PRZEZ INSTAL SYSTEM POROJECT DANYCH OSOBOWYCH ZA POŚREDNICTWEM PORTALI SPOŁECZNOŚCIOWYCH (w tym FACEBOOK ORAZ LINKEDIN)

wymagane na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”.

Administrator danych osobowych
Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Iwona Tabuła prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Instal System Project z siedzibą w Krakowie (31-574) przy ul. Ciepłowniczej 24, wpisana do CEiDG. Może się Pan/Pani z nami skontaktować w następujący sposób: • listownie na adres: ul. Ciepłownicza 24, 31-574 Kraków:
• przez e-mail: biuro(at)isp-klima.pl.
• telefonicznie: 12-2573100.

Inspektor ochrony danych
Informujemy, iż NIE wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych (IODO) w naszej firmie. We wszelkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może Pani/Pan się kontaktować jak wyżej.

Dane będą przetwarzane w celu prowadzenia profilu firmowego w mediach społecznościowych, w tym przekazywanie informacji związanych z Administratorem lub prowadzoną przez niego działalnością oraz odpowiadanie na wiadomości
na podstawie jest art. 6 ust. 1 lit. f (RODO), jako że jest to niezbędne do realizacji prawnie uzasadnionego interesu Administratora, jakim jest budowania wizerunku marki, utrzymywania relacji z osobami zainteresowanymi działalnością firmy. Facebook dostarcza naszej firmie informacje statystyczne dotyczące osób lubiących fanpage. Są to anonimowe dane np. dane demograficzne przedstawiające wiek osób lubiących fanpage, co pozwala lepiej dopasować treści na stronie do grupy odbiorców. Na podstawie danych przekazywanych przez Facebook nie jesteśmy w stanie powiązać danych statystycznych z danymi poszczególnych osób lubiących naszą stronę.

Pani/Pana dane nie będą udostępniane przez firmę poza serwisem Facebook,
chyba, że będzie wynikać to bezpośrednio z działań, o które będzie Pani/Pan wnioskować w komunikacji z nami. Podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, jednakże może okazać się niezbędne do odpowiedzi na zadane zapytanie. Taka sytuacja może mieć miejsce w przypadku gdy udzielenie odpowiedzi będzie wymagało Państwa uprzedniej identyfikacji. Poza powyższym wyjątkiem, odmowa podania danych osobowych nie będzie wiązała się z jakimikolwiek konsekwencjami. INFORMUJEMY, że w każdej chwili mogą Państwo zmienić ustawienia przeglądarki lub ustawienia prywatności w celu zmiany uprawnień dostępu do danych.

W zakresie przetwarzania
Pani/Pana danych nie będzie dochodzić do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

Administrator nie planuje przekazywać
Pani/Pana danych osobowych odbiorcom spoza EOG.

Przysługuje Pani/Panu prawo do:
• dostępu do swoich danych osobowych
• żądania ich usunięcia ( w przypadkach wymienionych w art. 17 RODO)
• żądania ograniczenia ich przetwarzania ( w przypadkach wymienionych w art. 18 RODO)
• sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych, które to przetwarzamy na podstawie naszego uzasadnionego interesu ( art. 6 ust. 1 lit. f ).

Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi
do organu nadzorczego jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.