Serwis instalacji

Prowadzimy przeglądy i obsługę instalacji powietrznych, wodnych, freonowych i technologicznych. Dla kogo pracujemy?

Co oferujemy?

Konserwację, naprawy i usuwanie awarii instalacji. Roczne i pięcioletnie przeglądy obligatoryjne wymagane Prawem budowlanym. Nadzorowanie terminowości przeglądów gwarancyjnych i przeprowadzanych przez serwisy producenckie. Audyty energetyczne (świadectwa energetyczne) budynków. Techniczną pomoc domową dla budownictwa indywidualnego, mieszkaniowego. Nadzór nad autoryzowanymi serwisami gwarancyjnymi, wykonywanie serwisów pogwarancyjnych.

Na jakie korzyści możesz liczyć?

Redukcja kosztów. Gotowość do interwencji. Lepsza organizacja przeglądów oraz planowanie napraw. Współpraca z jednym doświadczonym i kompetentnym partnerem. Dokładna kontrola kosztów obsługi technicznej i ich analiza.

Naszym klientom proponujemy zawarcie stałej umowy serwisowej. W ramach dodatkowych usług proponujemy:

Systematyczną opiekę poprzez regularne przeglądy. Szybki czas reakcji serwisowej w przypadku powstania awarii. Skrócony do minimum czas napraw. Bezpłatne telefoniczne konsultacje i udzielanie porad. Gotowość serwisową i dyspozycyjność przez 24 godziny na dobę.

Obszar działalności: serwis, dostawa, montaż:

Klimatyzatory indywidualne typu: split / multisplit. Systemy klimatyzacji i pomp ciepła (VRV, VRF, DVM). Szafy klimatyzacji precyzyjnej. Klimakonwektory (fan-coili). Agregaty chłodnicze i wytwornice wody lodowej. Centrale wentylacyjne i klimatyzacyjne. Nawilżacze. Wentylatory. Kurtyny powietrzne wodne i elektryczne i aparaty grzewcze. Klapy przeciwpożarowe. Kotłownie C.O. (gazowe, olejowe). Automatyka ww. urządzeń.

W ramach jednorazowych zleceń wykonujemy również:

Rozruchy systemów i urządzeń klimatyzacji, pomp ciepła, agregatów wody lodowej. Rozruchy central wentylacyjnych, klimatyzacyjnych, wentylatorów. Regulacje wydatków i pomiary przepływów powietrza. Kontrole i oceny stanu efektywności energetycznej urządzeń. Badania i sprawdzenia szczelności urządzeń i instalacji zawierających substancje kontrolowane (FREONY). Kontrole stanu technicznego instalacji gazowych. Kontrole instalacji i urządzeń służących ochronie środowiska: kanalizacji deszczowej, sanitarnej odprowadzającej ścieki, urządzenia do gromadzenia odpadów. Analizy termowizyjne silników, sprężarek, rozdzielnic z opracowaniem graficznym wyników. Analizy termowizyjne rozpływu powietrza z opracowaniem graficznym wyników. Analizy szczegółowe parametrów sieci elektrycznej i jakości energii z opracowaniem graficznym wyników. Czyszczenie kanałów wentylacyjnych. Próby szczelności instalacji wentylacji.
Zainteresowała Cię
nasza oferta?
Napisz do nas